Open hours

Cardiff Media Loans | Benthyciadau Cyfryngau:

09:00-12:00 & 14:00-17:00 Mon-Thurs | Llun-Difiau.

09:00-12:00 & 14:00-16:30 Fri | Gwener.

Photography, Music and Drama loans will use the same opening hours. Bydd benthyciadau Ffotograffiaeth, Cerddoriaeth a Drama yn defnyddio'r un oriau agor.

 

Contact us

Cardiff FCI Technical Support | Cefnogaeth Dechnegol Caerdydd:

[email protected]

Cardiff Advice | Cyngor Caerydydd: [email protected]

Treforest Advice | Cyngor Treforest: [email protected]

Phone | ffôn: 0345 576 0101 

Follow us on: Facebook Twitter YouTube

Announcements